You are currently viewing Hajdeseflasim për YouTube

Hajdeseflasim për YouTube

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Comments

Ky nuk është një shkrim i mirëfilltë. Dua të tërheq vëmendjen tek projekti “Kurrë Gri” në YouTube Nuk jam një specialiste, por kam arritur të gjej një bashkëpunim një ministudio audio, ku mund të incizoj interpretimet e mia.

Uroj të mos jenë të bezdisshme. Janë tentativa artistike, modeste. Veç për kënaqësi. Ju ftoj të regjistrohemi, nëse ju pëlqen. Mbështetja juaj është me rëndësi të madhe. Një Share, një like, sado shëmtuar të duken si fjalë, janë ato që mua më bëjnë të vazhdoj të ndaj çka shkruaj.

Ju faleminderit që jeni me pranë meje në një farë mënyre, duke vizituar blogun, në rrjete të ndryshme sociale.

Këtu keni poezinë e fundit të shkëputur nga Libri Kurrë Gri: Larg

Për të ditur më shumë rreth Kurrë Gri gjen më shumë informacione këtu!

Shumë faleminderit nëse regjistrohesh edhe tek www,hajdeseflasim.com

Leave a Reply