You are currently viewing Etika në rrjet – Mirësjellja

Etika në rrjet – Mirësjellja

Edukata, mirësjellja nuk është thjesht  një kod. Përcjell sipas meje, mirësinë dhe vlerën e brëndshme të çdo njeriu. Ndonëse zakonet ndryshojnë, mirësjellja buron nga një shpirt të mirë, me vlerë. Shpejtësia e përdorimit të internetit nganjëherë por dhe shpesh, na bën arbut, të pamenduar, të ashpër. Ki kujdes kur shkruan apo komenton. Do të dukesh edhe atje se kush je!