You are currently viewing Një burrë i vërtetë

Një burrë i vërtetë

Mbron gjënë e çmuar dhe e mban fort por pa e thyer. Nuk ka nevojë të ulërijë sepse ka logjikë. Di të thotë dy fjalë dhe me të nuk vret. Pranon se nuk je dakord, nuk ndryshon medoemos mendim por përpiqet të kuptojë tëndin.

Forca e karakterit e bën të pathyeshëm në sytë e saj. Burrëria e ëmbël është e rrallë por më e fuqishmja.

Një shqiponjë nuk ka nevojë të fryhet si gjel por as nuk meriton një pulë!

This Post Has 2 Comments

  1. Ina Elezi

    👌🏻👌🏻

Leave a Reply