You are currently viewing Një shëtitje si shumë të tjera

Një shëtitje si shumë të tjera

Sot vura re me kënaqësi  sa shumë shkëlqente kjo pjesëz historike. Sikur i hapnin rrugë njëra-tjetres dhe me sukses… Atëherë se ç’më dolen këto dy fjalë:

​Hidhet e vjetra për të renë

por  pa  histori nuk ka qytet

Pastaj të bie n’mend 

dhe i hanë anën luksit të shkretë.

Leave a Reply