You are currently viewing Ëmbëlsi

Ëmbëlsi

Përgjëroj ëmbëlsi. Pesha e vrazhdësisë po bëhet e padurueshme.

E vërtetë që lajka s’duam por as kështu ama …

Më vjen të dal me një kusi shërbeti e t’ua hedh në kokë njerëzve. T’u kujtoj se të qenët cub nuk i bën burra. Të qenët të vrazhda nuk i bën gra të forta.

Leave a Reply