You are currently viewing Etika në rrjet

Etika në rrjet

Duhet mësojmë që jo çdo gjë bëjmë u pëlqen të tjerëve! Dhe nuk është aspak problem! 

Leave a Reply